logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

 

 

Ars Floreat home

 

Boeken online

Deze website biedt spirituele boeken en andere teksten van wijsheid online, voor persoonlijk gebruik.

Hier vindt u o.m. Plato en Socrates, Bijbel statenvertaling, Koran, Bhagavad Gita en Upanisads online.

Zie Downloads en Sitemap in het menu links.

Voor een volledige lijst van pdf downloads op deze site zie: Lijst

 

Advaita Vedanta filosofie

Advaita Vedanta wordt ook de filosofie van de eenheid genoemd. Advaita betekent: niet-twee, of zonder dualiteit. Advaita Vedanta is een oude filosofie uit India, gebaseerd op geschriften als de Veda’s, de Upanisads en de Bhagavad Gita. Zeven Upanisads en de Bhagavad Gita zijn hier beschikbaar met het commentaar van Sankara. Daarnaast ook enkele andere werken die aan Sankara worden toegeschreven.

Sankara en zijn opvolgers, de Sankaracarya’s, zijn bronnen van wijsheid en inspiratie. Santananda Sarasvati, Sankaracarya van Jyotir Math van 1953 tot 1983, en zijn voorganger, Gurudeva, deden veel om mantra-meditatie voor iedereen beschikbaar te maken. Van Santananda Sarasvati zijn enkele uitgaven, gebaseerd op de met hem gevoerde gesprekken, hier beschikbaar als downloads.

 

Andere teksten

Naast de genoemde teksten vindt u hier o.m. teksten uit of over werken van Epictetus, Marcus Aurelius Antoninus, Johannes Scotus Eriugena, Spinoza, Swami Vivekananda, Swami Prabhavananda, Sri Ramana Maharshi, Sir William Blackstone, en de Amerikaanse econoom Henry George.

Verder zijn teksten opgenomen over Dood en sterven, Meditatie en het Sanskriet.

 

Boeken offline

De meeste uitgaven op deze website zijn niet meer als nieuw boek verkrijgbaar, maar soms zijn nog gebruikte exemplaren te vinden met behulp van Google of een andere search engine.

 

 

 

 

 

 

 

English

 

english


Laatste wijziging:

30 maart 2023


N I E U W E   U I T G A V E N


De Man die God wilde ontmoeten


Sri Ramana Maharshi’s

Gesprekken


Marsilio Ficino’s

gekalligrafeerde brievenboek


Vasistha’s Yoga


Plato’s - Protagoras, Alkibiades en Kratylos


De kracht van dienstbaarheid


De Bhagavad Gita met commentaar van Sankara


Zeven Upanisads met commentaar van Sankara


Sadacaranusandhanam van Sankara


Geboorte, Dood en Gebed


Plato’s - Parmenides en Sofist


footer e-mail & copyright