logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

 

 

Ars Floreat downloads

 

Hieronder kunt u gratis enkele teksten downloaden, uitsluitend voor persoonlijk gebruik. Commercieel gebruik van deze teksten is niet toegestaan. Evenmin is het toegestaan de teksten te wijzigen, bewerken, geheel of gedeeltelijk te publiceren, of anderszins te vermenigvuldigen. Toegestaan is het kopiëren en printen van citaten of kleine tekstgedeelten voor studie- en discussiedoeleinden.

Voor een volledige lijst van pdf downloads op deze site zie: Lijst

 

© Copyright 2003-2023 - Stichting Ars Floreat

 

U kunt een boek downloaden door met de rechter muisknop de betreffende link of afbeelding aan te klikken en te kiezen voor "Save Target As...".

De teksten zijn in pdf-formaat. Hiervoor is de Adobe Reader nodig; deze kunt u gratis downloaden van www.adobe.com/reader

 

Get Adobe Reader

 

Met de Adobe Reader kunt u in de tekst zoeken, pagina's vergroot weergeven en uitprinten.

 


 

bhagavad gita

142 pag.

 

Bhagavad Gita

 

De Bhagavad Gita geeft het gesprek weer tussen Sri Krishna en Arjuna, voor het begin van de strijd die in de Mahabharata beschreven wordt. Sri Krishna adviseert de mens zijn plicht te doen zonder gehechtheid aan het resultaat. De Gita is een van de meest beroemde en waardevolle spirituele werken aller tijden.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Gita.pdf - Bhagavad Gita

Gita-Shankara.pdf - idem met commentaar van Sankara

srimad bhagavatam - lessen in wijsheid

160 pag.

 

Srimad Bhagavatam - Lessen in wijsheid

 

De Srimad Bhagavatam behoort tot de Purana literatuur van India. De traditie vermeldt achttien Purana’s, waarvan de Srimad Bhagavatam de vijfde is. De Purana’s hebben alle hun speciale goddelijke manifestatie. De Srimad Bhagavatam heeft Sri Krishna als centrum. Hij is de Bhagavan, de volmaakte incarnatie van Vishnu, de Heerser en Instandhouder van het universum.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Wijsheid.pdf - Srimad Bhagavatam - Wijsheid

 

srimad bhagavatam - krishna legenden

130 pag.

 

Srimad Bhagavatam - Krishna legenden

 

De Srimad Bhagavatam behoort tot de Purana literatuur van India. De traditie vermeldt achttien Purana’s, waarvan de Srimad Bhagavatam de vijfde is. De Purana’s hebben alle hun speciale goddelijke manifestatie. De Srimad Bhagavatam heeft Sri Krishna als centrum. Hij is de Bhagavan, de volmaakte incarnatie van Vishnu, de Heerser en Instandhouder van het universum.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Krishna.pdf - Srimad Bhagavatam - Krishna

 

maharamayana

136 pag.

 

Maharamayana - Yoga Vasishtha & Koningin Chudala

 

Dit klassieke werk, Yoga Vasishtha, is een onderdeel van de Maharamayana. Het wordt beschouwd als een werk van de hoogste orde over de Vedanta-filosofie. Deze uittreksels vatten de de leer samen zoals zij door de Wijze Vasishtha is uiteengezet aan Prins Rama. De toespraken worden gevolgd door het verhaal van Koningin Chudala.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Maharamayana.pdf - Maharamayana

 

marcus aurelius - overpeinzingen

246 pag.

 

Overpeinzingen - Marcus Aurelius Antoninus

 

Marcus Aurelius Antoninus leefde van 121 tot 180 n.Chr. en was zo’n 20 jaar lang regerend keizer van het Romeinse Rijk. Hij was sterk beïnvloed door de Stoïcijnse leer. Tijdens zijn laatste veldtochten zette hij zijn gedachten ‘tot zichzelf’ op papier. Deze ‘Overpeinzingen’ bevatten belangrijke aanwijzingen hoe men een goed en gelukkig leven kan leiden.

 

Voor de verkrijgbaarheid in boekvorm zie: Uitgaven

 

Download: Overpeinzingen.pdf - Marcus Aurelius

 

epictetus - enchiridion - handboekje

100 pag.

 

Encheiridion - Epictetus

 

Het Encheiridion bevat citaten van de Stoïcijnse filosoof Epictetus.

Deze leefde in de eerste eeuw na Christus in Rome en, nadat hij verbannen was, te Nicopolis in Griekenland. Hij stichtte daar een school in de Stoïcijnse traditie. De Stoïcijnen legden de nadruk op de wetmatigheid en de eenheid der dingen. Epictetus’ leer helpt de mens zich te ontwikkelen en te leven volgens zijn ware natuur.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Encheiridion.pdf - Epictetus - Handboekje

 

swami prabhavananda - de bergrede in het licht van de vedanta leer

131 pag.

 

De Bergrede in het licht van de Vedanta-leer

Swami Prabhavananda

 

Een diepzinnige maar heldere studie die de oosterse en westerse godsdienstige gedachtenwerelden met elkaar verbindt. Swami Prabhavananda kreeg zijn opleiding van een van de discipelen van Sri Ramakrishna en was zelf jarenlang de geestelijk leider van de Amerikaanse afdeling van de Ramakrishna Orde.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Bergrede.pdf - Prabhavananda - Bergrede

 

swami vivekananda - lezingen over vedanta

105 pag.

 

Vivekananda en vedanta - Swami Vivekananda

 

Swami Vivekananda was de voornaamste discipel van Sri Ramakrishna en oprichter van de Ramakrishna Orde. In 1893 werd hij beroemd als deelnemer aan het ‘Parliament of Religions’ in Chicago. Daarmee bracht hij als eerste de boodschap van Vedanta voor een groot westers publiek. Dit boekje bevat enkele van zijn lezingen.

 

Deze vertaling is niet in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Vivekananda.pdf - Vivekananda - Vedanta

 

shantananda sarasvati - goed gezelschap

232 pag.

 

Goed Gezelschap - Sri Shantananda Sarasvati

 

Deze bloemlezing is een selectie uit gesprekken die Sri Shantananda Sarasvati (voorheen Shankaracharya van Jyotir Math) voerde in de periode 1961 - 1985. Deze collectie uitspraken, antwoorden en verhalen wordt beschouwd als een klassiek spiritueel werk en is voor velen inderdaad een vorm van Goed Gezelschap of Satsanga.

 

Voor de verkrijgbaarheid in boekvorm zie: Uitgaven

 

Download: Goed.pdf - Shantananda - Goed Gezelschap

 

shantananda sarasvati - de man die god wilde ontmoeten

242 pag.

 

De Man die God wilde ontmoeten - Sri Shantananda S.

 

Deze bloemlezing is een selectie uit gesprekken die Sri Shantananda Sarasvati (voorheen Shankaracharya van Jyotir Math) voerde in de periode 1953 - 1980. Deze collectie uitspraken, antwoorden en verhalen wordt beschouwd als een klassiek spiritueel werk van de hoogste orde; eenvoudig, praktisch, verrijkend en inspirerend.

 

Voor de verkrijgbaarheid in boekvorm zie: Uitgaven

 

Download: DeMan.pdf - Shantananda - De Man die God wilde

Zie ook: GDG.pdf - Shantananda - Geboorte, Dood en Gebed

 

sri ramana maharshi - gesprekken

180 pag.

 

Gesprekken - Sri Ramana Maharshi

 

Sri Ramana Maharshi (1879-1950) staat alom bekend als een van de grootste wijzen. Gedurende de meer dan vijftig jaar dat hij op de heilige heuvel Arunachala verbleef, kwamen duizenden bezoekers uit Oost en West hem om raad en leiding vragen. Zijn antwoorden raken altijd de kern van de zaak. De gesprekken in dit boek vonden plaats in de jaren dertig van de twintigste eeuw.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Gesprekken-SRM.pdf - Sri Ramana Maharshi

 

Yoga Vasistha

737 pag.

 

Vasistha's Yoga

 

Yoga Vasistha is een monumentaal werk bestaande uit 32.000 verzen in het Sanskriet, waarin de zoeker antwoorden op al zijn vragen over de betekenis en het doel van zijn menselijk bestaan kan vinden. Het maakt deel uit van het grote Indische epos de Ramayana en heeft de vorm van een dialoog tussen prins Rama, in wie de zoeker zich herkent, en de grote leraar Sri Vasistha.

 

Deze vertaling is niet in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Vasistha's Yoga

 

sir william blackstone - over de aard van wetten

30 pag.

 

Over de aard van wetten in het algemeen -

Sir William Blackstone

 

Sir William Blackstone (1723-1780) was een vermaard Engels rechtsgeleerde. In 1758 werd hij uitgekozen om als eerste in Oxford een leerstoel te bekleden in het Engelse gewoonterecht (common law). Na zijn pensionering schreef hij het omvangrijke werk: ‘Commentaries on the Laws of England’

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Blackstone.pdf - Sir William Blackstone

 

henry george - vooruitgang en armoede

103 pag.

 

Vooruitgang en Armoede - Henry George - deel 1

 

“Een onderzoek naar de oorzaken van economische depressies en naar het toenemen van armoede met het toenemen van rijkdom.” George stelde dat afsluiting van grond de belangrijkste oorzaak is van armoede, werkloosheid en andere kwalen waaraan de wereldbevolking ook nu nog lijdt. Zijn theorie is nu niet minder actueel dan bij het eerste verschijnen in 1879.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: VENA.pdf - George - Vooruitgang en armoede

 

shankara - sankara - atmabodha - atmabodhah

140 pag.

 

Atmabodha - Sankara

 

De eerste Shankara (“Adi Shankara”) was een groot filosoof in India, waarschijnlijk rond het jaar 800. In de Atmabodhah beschrijft Shankara voor hen die bevrijding wensen in 68 verzen de essentie van Zelfkennis. De verzen worden hier weergegeven in Sanskriet-schrift (Devanagari), translitteratie, woord-voor-woord vertaling en de resulterende doorlopende vertaling.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Atmabodha.pdf - Sankara - Atmabodhah

 

valmiki - ramayana

329 pag.

 

De Ramayana van Valmiki - deel 1 - Balakanda

 

De Ramayana, het grote epos uit India, is het verhaal over Prins Rama en zijn vrouw Sita. Het is duizenden jaren oud en een van de meest invloedrijke literaire werken aller tijden. In het Nederlands zijn verschillende samenvattingen van de Ramayana verschenen, maar nog geen volledige vertaling. Het eerste deel – over Rama’s jeugd – is hier als download beschikbaar.

 

Deze vertaling is niet in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Ramayana1.pdf - Valmiki - Ramayana

 

marsilio ficino brieven gekalligrafeerd

160 pag.

 

Brieven - Marsilio Ficino (gekalligrafeerd)

 

Marsilio Ficino (1433-1499) uit Florence heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Florentijnse en Italiaanse renaissance in de vijftiende eeuw. Door het volledige werk van Plato in het Latijn te vertalen, werd dit voor het eerst toegankelijk voor het westen. Ficino heeft daarbij een synthese tot stand gebracht tussen Plato’s leer en de Christelijke geloofsleer.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Ficino-Brieven.pdf - Marsilio Ficino - Brieven

plato - politeia, de staat, de republiek

576 pag.

 

Politeia (De Staat) – Plato – Platoon Verzameld Werk

 

Plato, de Griekse wijsgeer uit de 4e eeuw voor Christus, doet verslag van het onderricht dat hij kreeg van Sokrates. De Politeia (“De Staat”) wordt vaak beschouwd als Plato’s hoofdwerk. In de Politeia schetst Plato het beeld van een ideale gemeenschap, waarin men eerst en vooral meester moet zijn over zichzelf.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Plato10.pdf - Plato - Politeia, Staat, Republiek

Zie ook:      Plato

plato - nomoi, de wetten

633 pag.

 

Nomoi (De Wetten) – Plato – Platoon Verzameld Werk

 

Terwijl in de Politeia een ideaal wordt beschreven, wordt in de Nomoi (Wetten) een iets minder veeleisend alternatief gegeven. Daardoor staan De Wetten dichter bij de tegenwoordige tijd. Anders dan in de Politeia, waarin Sokrates het woord voert, is het in De Wetten Plato zelf die zijn visie geeft.

 

Deze vertaling is niet meer in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Plato11.pdf - Plato - Nomoi, Wetten

Zie ook:      Plato

spinoza's ethica

489 pag.

 

Ethica - Benedictus de Spinoza

 

Benedictus de Spinoza (1632-1677) is een van de bekendste en belangrijkste filosofen uit de lage landen. Zijn hoofdwerk, de Ethica, werd pas kort na zijn dood uitgegeven. In een wiskundige betoogtrant behandelt Spinoza hierin God, de geest, de hartstochten, gebondenheid en vrijheid. Deze vertaling is overgenomen van www.despinoza.nl

 

Deze vertaling is niet in boekvorm verkrijgbaar.

 

Download: Ethica.pdf - Spinoza's Ethica

 

koran

183 pag.

 

De Heilige Koran

 

De Koran, het Heilige Boek van de Islam, is door God aan de Profeet Mohammed geopenbaard gedurende een tijdsbestek van 23 jaar. De Koran werd reeds tijdens het leven van de Profeet opgeschreven. Dit heilige geschrift is bedoeld voor de gehele mensheid en voor alle tijden. Van de Koran kan geen echte ‘vertaling’ worden gemaakt, maar wel een ‘verklaring’.

 

Download: Koran.pdf - Koran

 

bijbel - statenvertaling

2.161 pag.

 

Bijbel - Statenvertaling

 

De eerste editie van de Statenvertaling stamt uit 1637. Het besluit tot deze vertaling werd genomen door de Dordtse Synode (1618-1619). Dit is de gemoderniseerde ‘Jongbloed-editie’.

 

Bijbel in eBookformaat van eBook.nl,

in samenwerking met eBook.nl

 

ebook.nl

 

Download: Bijbel.pdf - Bijbel - Statenvertaling

 


 

Voor een volledige lijst van pdf downloads op deze site zie: Lijst

 

footer e-mail & copyright