logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Klimaatverandering - 2003

 

 


 

7 september 2003

 

Klimaatverandering – realiteit en gevolgen

 

Hoewel sommige wetenschappers er nog niet uit zijn, voelen veel mensen met hun klompen aan dat het klimaat mogelijk wereldwijd aan het veranderen is. Hogere oppervlakte-temperaturen en lagere temperaturen hoog in de atmosfeer kunnen leiden tot meer extreme weertypen.

 

In het NRC van zaterdag 6-9-2003 staat een bericht over de snel smeltende gletsjers in het grensgebied van Kazachstan, Kirgizië en China. Onderzoekers voorspellen grote politieke, economische en sociale gevolgen.

 

Wat is de realiteit van klimaatverandering en wat zijn de mogelijke gevolgen?

 


 

12 Oktober 2003

 

Van de website van het Ministerie van VROM

 

Dossier Klimaatverandering

 

De meeste wetenschappers zijn het er inmiddels over eens: de mens beïnvloedt het klimaat. Volgens berekeningen zal de gemiddelde temperatuur op de aarde deze eeuw stijgen met ongeveer 1,5 tot 6 graden Celsius. De zeespiegel zal met 9 centimeter tot bijna 90 centimeter stijgen.

 

Zie: EnergiePortal Klimaatverandering

 

Een ruime marge, 1,5 tot 6 graden en 9 tot 90 cm, deze eeuw, gemiddeld. We weten niet of de voorspellers het beter of slechter doen dan de voorspellers van aandelenkoersen en economische groei. Als je binnen de genoemde marge aan de lage kant uitkomt, is er misschien nog niet zo heel veel aan de hand. Maar als je aan de hoge kant uitkomt wel. Tuurlijk, een beetje warmer hier zou best lekker zijn en dijken ophogen mag geen probleem zijn. Maar de dreiging is dat het klimaat, met grote plaatselijke verschillen, extremer en heftiger wordt. Misschien hebben we de afgelopen paar jaar wereldwijd wel al een voorproefje gehad, met allerlei gebroken records. En wat komt nog? Smeltende poolkappen kunnen zeestromingen veranderen en de warme golfstroom uitschakelen of verplaatsen. Grote temperatuurverschillen tussen hogere en lagere luchtlagen kunnen sterke luchtstromingen veroorzaken en stormen. Het klimaat schijnt bovendien een complex evenwicht te zijn waarvan niet duidelijk is wanneer het overslaat in het volgende evenwicht. Grote veranderingen schijnen binnen enkele tientallen jaren te kunnen plaatsvinden.

 


 

17 oktober 2003

 

IPCC

 

Voor wie inhoudelijk meer wil weten, zie de IPCC - Intergovernmental Panel on Climate Change - en het laatste rapport: Climate Change 2001 - Synthesis Report. Om te beginnen: Summary for Policy Makers. Dit is een fraaie pdf file van 34 pagina’s met de belangrijkste conclusies en diagrammen.

 

Download: Summary for Policy Makers (pdf)

 


 

31 oktober 2003

 

Opwarming noordpoolgebied

 

Vandaag in het nieuws: de NASA over opwarming noordpoolgebied, met foto’s en animaties.

 

noordpool, ijskappen, poolkappen

 

Zie: NASA

 


 

13 december 2003

 

VROM - Persbericht Klimaatconferentie

 

12-12-2003

 

Staatssecretaris Van Geel vindt het een vooruitgang dat er tijdens de negende klimaatconferentie van de VN in Milaan, afspraken zijn gemaakt over bosprojecten en de steun aan ontwikkelingslanden. Daarmee is het instrumentarium van het Kyoto-protocol compleet. Hij hoopt dat het Kyoto-protocol snel in werking kan treden.

 

Bossen

In Milaan zijn de spelregels vastgelegd over de wijze waarop bossen in ontwikkelingslanden mogen meetellen om industrielanden te helpen aan de Kyoto-verplichtingen te voldoen. Daarbij gaat het alleen om nieuwe aanplant, niet om bestaand bos. Er is afgesproken dat elke vijf jaar wordt gecontroleerd of de bossen er nog staan. Wanneer blijkt dat de bomen zijn verdwenen, dan zijn industrielanden verplicht om de verloren kredieten te compenseren. Staatssecretaris Van Geel vindt deze garantie een belangrijke voorwaarde. Bossen kunnen immers verloren gaan door brand, kap of ziektes.

Ook is afgesproken dat voordat de bossen worden aangeplant studie wordt gedaan naar de gevolgen voor de locale bevolking en de mogelijke ecologische effecten. Verder is vastgelegd dat overheden de mogelijkheid hebben om projecten met genetisch gemodificeerde bomen te verbieden. Dit geldt ook voor bepaalde uitheemse soorten, namelijk die soorten die de neiging hebben zich sterk te verspreiden.

De afspraken over bossen betreffen een uitwerking van een eerder besluit. In de akkoorden van Bonn en Marrakech was al vastgelegd dat industrielanden mogen investeren in bosprojecten in ontwikkelingslanden om aan de Kyoto-verplichtingen te voldoen. Over de wijze waarop was internationaal nog geen overeenstemming. Bossen kunnen de uitstoot van broeikasgassen compenseren, omdat bos CO2 vastlegt. Dit geldt met name voor groeiend bos.

 

Ontwikkelingslanden

Tijdens de conferentie zijn er afspraken gemaakt over de steun aan ontwikkelingslanden. Er is vastgelegd dat ontwikkelingslanden gebruik kunnen maken van fondsen als ze een klimaatrapportage maken. In deze rapportage moet onder andere staan hoe het staat met de uitstoot van broeikasgassen, welke maatregelen er worden genomen en wat de gevolgen zijn van klimaatverandering.

Tijdens de klimaatconferenties van Bonn en Marrakech was al vastgelegd dat ontwikkelingslanden steun konden krijgen. Er was nog niet besloten onder welke voorwaarden ontwikkelingslanden deze steun konden krijgen.

In Milaan heeft staatssecretaris Van Geel een samenwerkingsovereenkomst getekend met Indonesië. Daarin is afgesproken dat de partijen, liefst voor 1 april, een contract afsluiten om 5 megaton CO2 te reduceren. Indonesische staatsbedrijven zullen daarvoor duurzame energie projecten opzetten.

 

Kyoto

Staatssecretaris Van Geel vindt het van groot belang dat het Kyoto-protocol snel in werking treedt. Het Kyoto protocol is het enige internationale institutionele kader om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen.

Het Kyoto-protocol treedt in werking als het is geratificeerd door 55 landen die verantwoordelijk zijn voor 55 procent van de totale emissie van broeikasgassen van industrielanden in 1990. Als Rusland ratificeert, kan het protocol in werking treden. Van Geel gaat er van uit dat Rusland het protocol in 2004 ratificeert. "De Russen hebben geen njet gezegd, maar not yet."

Volgens de staatssecretaris moeten de afspraken uit het protocol worden nageleefd. "Rijke landen moeten het goede voorbeeld geven, ook als het economisch tegen zit. Dit zijn de industrielanden ook verplicht aan ontwikkelingslanden."

Nederland heeft zich verplicht om de uitstoot van broeikasgassen in de periode 2008-2012 met 6 procent terug te dringen.

 


 

Logboek Klimaatverandering

 

 

footer e-mail & copyright