logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Klimaatverandering - 2006

 

 


 

8 januari 2006

 

Warme golfstroom zwakt gevaarlijk af

 

Wetenschappers noemen de trend van afzwakking in het tijdschrift Nature statistisch overtuigend en alarmerend. Door het wegvallen van de warme golfstroom zou de gemiddelde temperatuur in Noordwest-Europa - ook in Nederland - in enkele decennia aanzienlijk kunnen dalen, mogelijk een graad of vier. De golfstroom zou sinds 1957 al met ca. 30% zijn afgenomen en het tempo van afzwakking neemt mogelijk sterk toe. De studie is gebaseerd op metingen van 125 peilstations in zee op de 25° NB lijn, iets ten zuiden van de lijn Florida - Canarische Eilanden. Eerder werd al enkele malen een afzwakking van de warme golfstroom gemeten in noordelijker delen van de Atlantische Oceaan. (Zie o.a. 2004)

 

Naast het scenario van sterke opwarming is er voor Noordwest-Europa nu dus mogelijk ook het scenario van afkoeling, ook al is de gemiddelde temperatuur hier in de laatste decennia juist gestegen. Een goede reden om het klimaatonderzoek in Nederland en Europa verder te intensiveren en uit te breiden.

 

atlantische oceaan

 

 


 

20 augustus 2006

 

Nederland warmer

 

Golfstroom of niet, voorlopig wordt het toch vooral warmer, zo bleek eind mei ook bij de publicatie van de nieuwe klimaatscenario’s voor Nederland door het KNMI. Hogere temperaturen, heviger neerslag en stijging van de zeespiegel bepalen het toekomstbeeld tot ca. 2050. De winters worden natter (meer westenwind), de zomers droger (meer oostenwind), hoewel de hevigheid van zomerse buien zal toenemen. De verwachtingen zijn niet allemaal nieuw, maar vooral beter onderbouwd dan in de vorige ronde zes jaar geleden. Zo zijn de klimaatmodellen verbeterd en zijn de uitkomsten getoetst aan die van andere landen. Toch zijn er nog genoeg onzekerheden, zoals over de hoeveelheid neerslag.

 

Zie verder: KNMI’06 klimaatscenario’s

 


 

20 augustus 2006

 

Warmterecords in juli

 

En vervolgens hebben we alweer veel van de theorie bevestigd gezien in de dagelijkse praktijk. De maand juli brak bijna alle warmterecords; het was in elk geval de warmste maand sinds het begin van de metingen in 1706, dus tenminste 300 jaar. Het was bovendien een zeer droge maand, hoewel hevige regen plaatselijk nog wel voor overlast zorgde. De warmte resulteerde o.a. in overlast en sterfgevallen bij ouderen, vissterfte, insectenplagen, slapeloze nachten, afgebroken of afgelaste evenementen, zwemverboden, mislukte oogsten, smog, gevaar voor bosbranden, en een latente dreiging voor de electriciteitsproduktie. De recente uitbraak van blauwtong bij schapen is wellicht nog een nagekomen gevolg van de hitte; de ziekte is namelijk nooit eerder ten noorden van de Alpen vastgesteld.

Overigens stond Nederland niet alleen met extreem weer. Onder meer in Duitsland, Zweden en Spanje was ook sprake van extreme hitte en in Zuid-Europa bovendien van ernstige droogte. In New York werd onlangs de noodtoestand afgekondigd wegens de hitte en de daarmee gepaard gaande stroomuitval. In reactie werd een verplichte stroombesparing afgekondigd voor openbare gebouwen en werden zg. ‘cooling centers’ ingesteld, waar men even op adem kon komen.

 

Zie ook: KNMI over juli 2006

 


 

5 september 2006

 

Na zonneschijn volgt regen

 

Water komt uit vuur, zeggen de Upanishads, en na de warmte-records van de maand juli (zie hierboven) was deze augustus in Nederland de natste in honderd jaar. Het door de hitte opgewarmde zeewater was hierbij een belangrijke factor, die natuurlijk vaker een rol kan gaan spelen naarmate het warmer wordt.
Het grote temperatuurverschil tussen juli en augustus (bijna 6 °C) is sinds het begin van de metingen niet eerder voorgekomen. Toch eindigt deze zomer nog op de derde plaats van warmste zomers sinds 1901.

 


 

1 oktober 2006

 

September ook naar record

 

September 2006 was de warmste september sinds het begin van de metingen 300 jaar geleden. Het oude record uit 1999 werd met maar liefst 0,5 °C verhoogd van 17,4 °C naar 17,9 °C. De normale temperatuur voor september is 14,2 °C. Na juli is september dit jaar de tweede maand die als warmste in tenminste drie eeuwen eindigt.

 


 

1 oktober 2006

 

Primaire waterkeringen getoetst

 

Op prinsjesdag stuurde Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat de resultaten van de tweede vijfjaarlijkse toetsing van de primaire waterkeringen aan de Tweede Kamer. In het kort:
Op de peildatum 1 januari 2006 heeft Nederland 2875 km primaire waterkeringen die de dijkringgebieden direct beschermen tegen overstroming vanuit de Noordzee, de grote rivieren en het IJssel- en Markermeer. Hiervoor geldt het volgende:
– 1264 kilometer is op orde en er zijn geen maatregelen nodig. Dit komt neer op 44% van het totaal.
– 931 kilometer krijgt het predicaat geen oordeel. Dit komt neer op 32% van het totaal.
– 680 kilometer moet worden verbeterd. Dit komt neer op 24% van het totaal. Onder meer de Afsluitdijk heeft dringend een opknap-beurt nodig. In het plaatje hieronder is met blauwe lijnen aangegeven waar de waterkeringen niet aan de normen voldoen.

 

 

dijken en waterkeringen in Nederland

 


 

12 november 2006

 

Oktober ook warm

 

Met een gemiddelde temperatuur van 13,6 °C in De Bilt komt oktober 2006 op de tweede plaats in de rij van warmste oktobermaanden sinds 1901. Op de eerste plaats staat oktober 2001 en op de derde plaats oktober 2005. De warmte werd veroorzaakt door een voortdurende warme stroming vanuit het zuiden.

 


 

3 december 2006

 

Herfst naar record

 

Deze meteorologische herfst (september, oktober, november) was verreweg de warmste in meer dan 300 jaar, met een gemiddelde temperatuur van 13,6 °C. Het oude record (van vorig jaar) werd verpulverd; dit was 12,0 °C.

 


 

4 december 2006

 

De houdbaarheid van Nederland

 

Als de zeespiegel met meer dan anderhalve meter stijgt, zijn in Nederland uiterst kostbare maatregelen nodig, zoals de aanleg van een tweede duinenrij langs de gehele kust. Ook afvoer van het rivierwater van de Rijn via de IJssel naar de Waddenzee is dan noodzakelijk. Dat schrijft het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP) in een advies aan de politiek. Resultaten uit deze studie worden terwille van de verkiezingen vervroegd bekendgemaakt, zodat een volgend kabinet er rekening mee kan houden.

Nederland kan een stijging van de zeespiegel van één meter over honderd jaar bijhouden met beperktere technische en ruimtelijke maatregelen. Anderhalve meter zeespiegelstijging is een omslagpunt, aldus het MNP. Tot anderhalve meter zijn technische maatregelen mogelijk, zij het met grote gevolgen. Meer dan anderhalve meter moet leiden tot andere oplossingen, zoals een andere kustverdediging, het concentreren van woon- en werkgebieden op hogere delen van Nederland en de afvoer van rivierwater via de IJssel naar het IJsselmeer en van daaruit via de Waddenzee naar de Noordzee.

Klimatologen van het KNMI gaan uit van een stijging van de zeespiegel van maximaal 85 centimeter over honderd jaar. Paleontologen daarentegen houden meer rekening met de gevolgen van versnelde smelting van landijs op Groenland en het westelijk deel van Antarctica, zoals die de afgelopen jaren is waargenomen. Deze versnelde smelting is cruciaal voor Nederland, aldus het MNP. “De houdbaarheid van Nederland hangt op langere termijn af van Groenland en Antarctica.”

 

Het MNP schat zelf de maximale zeespiegelstijging in deze eeuw op 1,60 meter, bijna het dubbele van het oude maximum van 85 centimeter. Over deze maxima bestaat veel onzekerheid. Maar als het tegenzit, wordt Nederland deze eeuw dus geconfronteerd met de noodzaak van “uiterst kostbare maatregelen”. En bij het ontbreken of te laat afronden van die maatregelen, met het verlopen van de uiterste houdbaarheidsdatum van een groot deel van Nederland.

 


 

26 december 2006

 

An Inconvenient Truth

A global warning

 

Op het gebied van klimaatverandering is deze documentaire van Al Gore ongetwijfeld een van de belangrijkste en meest succesvolle publicaties van de afgelopen jaren. Op onderhoudende wijze schetst de vroegere bijna–president van de VS de processen en bedreigingen van de opwarming van de aarde. De film wordt alom hoog gewaardeerd en zal bij velen – terecht – een sterk gevoel van urgentie achterlaten. An Inconvenient Truth draait sinds oktober in de Nederlandse bioscopen, is sinds november verkrijgbaar op DVD voor regio 1 – VS – en vanaf vandaag ook voor regio 2 – Europa. De DVD bevat naast de hoofdfilm o.a. een update van ruim een half uur waarin Gore de ontwikkelingen van het laatste jaar behandelt. Beslist een aanrader!

 

An Inconvenient Truth – officiële site met uitgebreide info

An Inconvenient Truth – de DVD voor regio 2 / PAL

 

 

An Inconvenient Truth

 

 


 

31 december 2006

 

Warmste jaar ooit gemeten

 

Gezien de eerdere records van dit jaar zal het niet verbazen dat 2006 in Nederland het warmste jaar was sinds het begin van de metingen, 300 jaar geleden. De gemiddelde jaartemperatuur was 11,2 °C, flink hoger dan het vorige record van 10,9 °C. Volgens klimaatonderzoekers is het record mede het gevolg van het broeikaseffect. Voor de aarde als geheel was er in 2006 geen nieuw record, maar komt het jaar in elk geval wel in de top 5 van warmste jaren.

 

Zie ook: KNMI over 2006

 


 

Logboek Klimaatverandering

 

 

footer e-mail & copyright