logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Meditatie - Sri Shantananda Sarasvati

 

"Er zijn tien duidelijk waarneembare uitwerkingen van meditatie:

1. Een goede lichamelijke gezondheid en spoedig herstel bij ziekte;

2. Het inzicht ‘nutteloze zaken’ op te geven;

3. Een juist gevoel voor verhoudingen in het leven. Men doet de dingen bijvoorbeeld als het nodig is en niet uit ongebreidelde energie;

4. De ontwikkeling van ons vermogen te ervaren door de vijf organen van waarneming en de vijf organen van handeling;

5. Vergevingsgezindheid – die afhangt van het niet toelaten van opwinding in de geest. Vriendelijkheid en medeleven groeien op een natuurlijke manier uit tot universele liefde;

6. Het verdwijnen van het gevoel van afgescheidenheid – dit is van mij en dat is van een ander;

7. Bevrijding van hebzucht, afgunst en kwaadaardigheid; eerst wordt de hebzucht minder en die verdwijnt tenslotte helemaal;

8. Bevrijding van angst;

9. Het toenemen van zelfvertrouwen;

10. Het minder worden van neerslachtigheid. Men ziet de lichte kant van de dingen."

 

"Meditatie is bedoeld voor algemeen gebruik. Het kan gemakkelijk in praktijk worden gebracht door gewone mensen. Meditatie is voedsel en rust voor spirituele ontwikkeling. Net zoals je in het gewone dagelijks leven voedsel en rust nodig hebt voor de energievoorziening en om het lichaam weer op te laden voor nieuw gebruik, zo heb je speciaal voedsel en speciale rust nodig voor spirituele groei en vitaliteit. Meditatie produceert de fijnste van alle kwaliteiten, sattva. Sattva geeft de geest rust, zodat die wordt behoed voor oververmoeidheid en weer wordt opgeladen en verfrist, en de geest weer in staat is indrukken zuiver te ontvangen, de rede te gebruiken en geluk te ervaren."

 

"Er zijn twee aspecten aan een toneelstuk. Het ene is het spelen van de rol op het toneel en daarachter is het achtertoneel. Daar krijgen de toneelspelers hun aanwijzingen over wat ze moeten doen en hoe. Daar, achter de coulissen, krijgen ze ook de juiste kostuums aangereikt die bij de verschillende rollen passen. Maar in de wereld zien we dat mensen steeds maar doorgaan met hun ene rol. Hun kostuum wordt dan vuil, het raakt versleten, en men vervalt in een voortdurende herhaling. Mensen weten niet dat zij zich ook op het achtertoneel moeten terugtrekken om daar te worden voorbereid op een nieuwe rol. Laten we een voorbeeld nemen. De waterput waaruit men de akkers bevloeit, moet ’s nachts helemaal met rust worden gelaten om de put de tijd te geven een nieuwe voorraad water te verzamelen voor de volgende dag. Als men maar doorgaat met water aan de put te onttrekken, zal de put uitdrogen en dan is er verder niets meer aan te doen. Hetzelfde principe geldt voor wie maar doorgaat met het spelen van een bepaalde rol zonder voorbereiding, zonder van kostuum te wisselen of zonder ervoor te zorgen dat nieuwe kennis wordt vergaard. Het is inderdaad mogelijk, en dat gebeurt ook, om ’s nachts een extra voorraad energie op te doen in de vorm van tamas. Deze energie is goed genoeg voor gewone activiteiten, maar niet geschikt voor de ontwikkeling die maakt dat kennis wordt verworven over het nieuwe en juiste bedrijf in het toneelstuk. Om die kennis te verwerven heeft men sattvische energie nodig die de groei van bewustzijn helpt bevorderen. Daarom is de enige manier om bewustzijn te doen toenemen een terugtocht naar het achtertoneel, achter de coulissen dus. Met andere woorden: men moet mediteren. Door meditatie laadt men zich weer op met fijnere energie en dan staat men op met extra energie die vervuld is van bewustzijn en geluk."

 

"Het is je bestemming om in de wereld werkzaam te zijn, dus daar is niets mis mee. Als iemand hard werkt in de hitte van de zon, zal hij de schaduw onder een boom extra waarderen. Als je het heel erg druk hebt in je gewone leven, zullen de vreugde en vrede van de meditatie bijzonder diep zijn. Allen die deze vrede aan anderen willen geven, hebben een bijzondere verantwoordelijkheid. Zij moeten zich niet van de bedrijvige wereld terugtrekken, want men zou het als een vlucht opvatten en daar is de meditatie nu juist niet voor bedoeld. Wees werkzaam, span jezelf in, put jezelf uit als dat nodig is, maar houd de verbinding in stand die naar sattva leidt, die je terugroept naar huis om te mediteren en nieuwe energie te vergaren."

 

"Het hoogtepunt van mediteren is dat je Eén wordt. Er is niets anders. Enkel Eén zonder een tweede."

 

"Meditatie brengt mensen ertoe hun pijn op te geven en volledige gelukzaligheid te realiseren. Dit is het hoogtepunt van menselijk streven en het geheim van menselijke vooruitgang ligt erin verborgen."

 

Zie ook:

 

Goed Gezelschap (pdf)

 

De Man die God wilde ontmoeten

 

Geboorte, dood en gebed

 

 

footer e-mail & copyright