logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Plato

 

PDF downloads

 

Phaidros

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 1

Zie: Plato - Phaidros - (pdf)

 

Symposion

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 1

Zie: Plato - Symposion - (pdf)

 

Euthyphroon

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 2

Zie: Plato - Euthyphroon - (pdf)

 

Apologie

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 2

Zie: Plato - Apologie - (pdf)

 

Kritoon

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 2

Zie: Plato - Kritoon - (pdf)

 

Phaidoon

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 2

Zie: Plato - Phaidoon - (pdf)

 

Charmides

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 3

Zie: Plato - Charmides - (pdf)

 

Lysis

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 3

Zie: Plato - Lysis - (pdf)

 

Laches

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 3

Zie: Plato - Laches - (pdf)

 

Menoon

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 3

Zie: Plato - Menoon - (pdf)

 

Hippias

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 3

Zie: Plato - Hippias - (pdf)

 

Timaios

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 4

Zie: Plato - Timaios - (pdf)

 

Kritias

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 4

Zie: Plato - Kritias - (pdf)

 

Menexenos

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 4

Zie: Plato - Menexenos - (pdf)

 

Ioon

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 4

Zie: Plato - Ioon - (pdf)

 

Gorgias

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 5

Zie: Plato - Gorgias - (pdf)

 

Euthydemos

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 5

Zie: Plato - Euthydemos - (pdf)

 

Protagoras

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 6

Zie: Plato - Protagoras - (pdf)

 

Alkibiades

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 6

Zie: Plato - Alkibiades - (pdf)

 

Kratylos

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 7

Zie: Plato - Kratylos - (pdf)

 

Parmenides

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 7

Zie: Plato - Parmenides - (pdf)

 

Sofist

Uit: Platoon Verzameld Werk deel 8

Zie: Plato - Sofist - (pdf)

 

Politeia (De Staat)

Platoon Verzameld Werk deel 10

De Politeia (de staat, de republiek) wordt veelal beschouwd als Plato’s hoofdwerk. Socrates geeft hierin het beeld van een ideale staat. Ieder boek van de Politeia wordt voorafgegaan door het commentaar van Marsilio Ficino.

Zie: Plato - Politeia (De Staat) - (pdf)

 

Nomoi (De Wetten)

Platoon Verzameld Werk deel 11

Terwijl in de Politeia een ideaal wordt beschreven, wordt in de Nomoi (Wetten) een iets minder veeleisend alternatief gegeven. In De Wetten is het Plato zelf die zijn visie geeft. Ook hier wordt ieder boek voorafgegaan door het commentaar van Marsilio Ficino.

Zie: Plato - Nomoi (De Wetten) - (pdf)

 


 

Citaten

 

Apologie

Deel van Socrates’ rede bij zijn terdoodveroordeling.

Zie: Apologie

 

Atlantis

Citaten uit de Kritias en Timaios over Atlantis.

Zie: Atlantis en Atlantis beschrijving

 

Deugden

De vier menselijke en de vier goddelijke deugden.

Zie: Deugden

 

Het geheel

Elk deel heeft zijn eigen – veranderlijke – plaats in het geheel.

Zie: Het geheel

 

Monarchie en democratie

Twee basisvormen van staatsinrichting.

Zie: Monarchie en democratie

 

Mythe van de grot

De beroemde gelijkenis over licht en duisternis.

Zie: Mythe van de grot

 

Mythe van een vroeger tijdperk

Halfgoden als leiders van mensen.

Zie: Mythe van een vroeger tijdperk

 

Mythe van Er

Over het leven na de dood.

Zie: Mythe van Er

 

Onsterfelijkheid en intelligentie

Wat een leider zoal moet weten.

Zie: Onsterfelijkheid en intelligentie

 


 

Essays

 

Plato en Socrates

Inleiding tot de serie Platoon Verzameld Werk.

Zie: Plato en Socrates

 

Politeia - inleiding

Inleiding tot de Politeia (De Staat), door Marsilio Ficino.

Zie: Politeia - inleiding

 

Normen en waarden

Waarden en normen – discussiestuk van R. Stemp.

Zie: Normen en waarden

 

Alleen loslaten blijft over

Een essay over het goede in de werksfeer, door J. Jansen.

Zie: Alleen loslaten blijft over

 


 

Andere teksten

 

Naast de genoemde teksten vindt u op deze website o.m. teksten uit of over werken van Marsilio Ficino, Epictetus, Marcus Aurelius Antoninus en Johannes Scotus Eriugena.

 

 

footer e-mail & copyright