logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: Bhagavad Gita

 

De Bhagavad Gita wordt wel een Upanishad genoemd omdat zij de kern van Zelfkennis bevat en omdat haar leer, evenals die van de Veda’s, in drieën is verdeeld, namelijk Karma (werk of handeling), Upasana (toewijding, devotie) en Jnana (kennis, d.i. kennis van de Werkelijkheid).

Ook kan het hele werk in drie delen verdeeld worden in overeenstemming met de drie termen van de grote uitspraak in de Sama Veda, ‘Dat zijt Gij’. Zo bezien zijn de eerste zes hoofdstukken een beschrijving van de ‘Weg van het werken zonder verlangen naar de vruchten ervan’ en de aard van Gij. De volgende zes hoofdstukken handelen over toewijding of devotie en de aard van Dat. De laatste zes hoofdstukken geven een beschrijving van de hoogste kennis en de aard van de middelste term, Zijn, die de verbinding vormt tussen Dat en Gij.

In de Bhagavad Gita staat de idee van Vrijheid centraal, het bereiken van bevrijding door onze eigen taak in het leven ten volle te vervullen. ‘Doe uw plicht zonder te letten op de resultaten. Op deze wijze zult gij uw hart zuiveren, want dit is het vereiste voor volkomen bevrijding’ zegt Krishna tot Arjuna en dit is de hoofdtoon van de gesprekken tussen Krishna en Arjuna.

Het thema van de Bhagavad Gita is welbekend. Arjuna is niet bereid om zijn plicht als Kshatrya (krijgsman) te doen - te vechten voor een rechtvaardige zaak. Arjuna zag wel in dat hij voor zijn recht op moest komen en dat zijn taak een rechtvaardige zaak was, maar hij zou liever alle actie verzaken en afstand doen van de wereld. Wij zien in het antwoord van Krishna hoe deze tegenover deze sentimentele en zwakke houding van Arjuna stond. Hij noemt het een verbinding die slecht past bij een Arya als Arjuna en geheel in strijd met de hoge idealen van eer en recht. Hij spoort Arjuna aan niet toe te geven aan onmannelijkheid; laaghartigheid en twijfel van zich af te schudden en de taak te volbrengen waar hij voor staat.

Dit is een les die wij allen vergeten zijn en die de Bhagavad Gita ons weer in herinnering brengt: ‘Doe uw plicht en let niet op de vruchten ervan.’

 

Voor de Bhagavad Gita zie: Bhagavad Gita (pdf)

 

Voor de Bhagavad Gita met commentaar van Sankara zie:

Bhagavad Gita met commentaar van Sankara (pdf)

 

Voor de Bhagavad Gita als boek zie: Uitgaven

 

 

footer e-mail & copyright