logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: De Cirkel van negen punten

 

“Het proces van manifestatie vindt zijn begrenzing in het getal negen. Dit uiterste getal hoort bij de fysieke manifestatie en het systeem van de Indische astronomie dat deel uitmaakt van het zesvoudige systeem voor de studie van de Veda’s, is gebaseerd op het getal negen. De zes Vedanga’s staan bekend als Shiksha, Chhanda, Vyakarana, Nirukta, Jyotisha en Kalpa. De rekenkundige bewerkingen in het Jyotisha-systeem zijn gebaseerd op het getal negen. Negen is de gemanifesteerde Pranava. De Pranava is de Sat. Sat is het ondeelbare. De getallen die in het Sanskriet Anka genoemd worden, zijn ook ondeelbaar. Het getal negen heeft een dergelijke eigenaardigheid. Men kan negen met elk willekeurig getal vermenigvuldigen en toch zal de som van de cijfers altijd negen zijn, bijvoorbeeld: 9 x 2 = 18 = 9 en 3 x 9 = 27 = 9, enz. Zo blijft het getal negen altijd negen.”

 

Een gesprek met Sri Shantananda Sarasvati over de getallen 1 t/m 9 en nul.

 

Voor De Cirkel van negen punten zie: Uitgaven

 

Zie ook: Goed Gezelschap (pdf)

 

 

footer e-mail & copyright