logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: De man die God wilde ontmoeten

 

In feite is iedereen op zoek naar God

en God is verborgen in al deze dingen ...

Maar al zoekende zijn de mensen vergeten

wat ze eigenlijk zoeken.

 

Deze bloemlezing is een selectie uit gesprekken die Sri Shantananda Sarasvati, Shankaracharya van Jyotir Math, voerde in de periode 1953 - 1980. Sri Shantananda Sarasvati overleed op 6 december 1997, op 90-jarige leeftijd.

 

De verhalen en verhandelingen in dit boek zijn eenvoudig, maar vol praktische betekenis en vol humor. Ze spreken tot het hart en zijn een bron van inspiratie voor het dagelijks leven. Ze kunnen ons leven verrijken en ons de weg wijzen naar Zelfbesef, d.w.z. naar de gelukzalige eenheid met wat we in werkelijkheid zijn.

 

De titel van dit boek is ook de titel van één van de verhalen, waarin de eenheid van God en de Mens naar voren komt. Dit is een van de centrale thema’s van de leer van Advaita (‘niet-twee’).

 

Sri Shantananda Sarasvati is een fontein van Kennis, zoals hij die zelf in dit boek beschrijft: ‘Als het deksel er eenmaal af is, spuit de fontein.’

 


 

DE MAN IN DE BIOSCOOP

 

“Een man van het platteland bezocht zijn familie in de stad. Om hem te vermaken namen zijn verwanten hem mee naar de bioscoop. Ze kochten dure kaartjes voor de achterste rij, maar hun neef van het platteland voelde zich beledigd door achteraan gezet te worden en stond erop dat zij op de voorste rij gingen zitten. Alles ging goed tot er plotseling een leeuw op het scherm verscheen, die er uitzag of hij in het publiek wilde springen. Onze vriend pakte zijn stok en sloeg naar de leeuw om zich te verdedigen. Het scherm ging kapot, de film stopte en de bioscoop werd gehuld in duisternis en verwarring. Eerst begreep niemand wat er gebeurd was, tot het besef doordrong dat er onder het publiek iemand was die nog nooit eerder naar de film was geweest en de film als echt zag.” ...

 

DE MANGOESTE EN DE SLANG

 

“Er is een klein dier, mangoeste genaamd, dat van nature met slangen vecht. Wanneer zij elkaar tegenkomen, vechten ze. Als de mangoeste gebeten wordt en het gif van de slang in het lichaam van de mangoeste dringt, dan rent de mangoeste weg uit het gevecht om aan een bepaald soort kruid te ruiken. Door aan deze specifieke plant te ruiken wordt het gif van de slang geneutraliseerd en herstelt de mangoeste zich. Dan keert hij terug naar de strijd en dit proces kan doorgaan zolang het gevecht voortduurt.
Vergeten, dat veroorzaakt wordt door activiteit, lijkt sterk op dit vergif van de slang. Je hoeft er niet over in te zitten, je hoeft alleen maar de hulp van het kruid in te roepen.” ...

 

DE EZEL OP DE WEG

 

“Een man ging naar een heilige om te worden ingewijd in meditatie. Hem werd gevraagd wat hij onderweg had gezien. Hij zei dat van alles wat hij had gezien, hij zich een ezel heel goed herinnerde. Hem werd toen gevraagd de ezel uit zijn geheugen te verwijderen. De arme man deed zijn best, maar slaagde er niet in en gaf te kennen dat hij het niet kon. De heilige zei dat het de kunst is herinneringen los te laten. De herinnering aan ‘ik’, of het gevoel van ‘ik’, is de belangrijkste en de laatste hindernis voor meditatie. Degene die mediteert of degene die toekijkt moet verdwijnen, zodat hij kan opgaan in één.” ...

 

Voor De man die God wilde ontmoeten zie: De man die God wilde ontmoeten (pdf)

 

Zie ook: Goed Gezelschap (pdf)

 

 

footer e-mail & copyright