logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: Lofzangen uit de Srimad Bhagavatam

 

De Srimad Bhagavatam behoort tot de Purana literatuur van het oude India. De traditie vermeldt achttien Purana’s, waarvan de Bhagavata Purana, beter bekend als de Srimad Bhagavatam, de vijfde is. De wereld van de Srimad Bhagavatam schijnt bevolkt te zijn door wijzen en koningen. De verhalen kunnen de indruk wekken weinig of niets met het vertrouwde alledaagse leven van gewone mensen te maken te hebben. Toch zijn ze juist voor hen bedoeld. De boodschap om waarlijk koning te zijn en geen slaaf van bezittingen, familie, of wat voor begeerte ook, geldt voor iedereen. De koning is het symbool van de bevrijde mens, die werkelijk in staat is te handelen. Gehechtheid aan bezit, macht, luxe, genot, gehechtheid aan het lichaam en het leven, zijn valse vormen van liefde. Steeds weer komt daarom in de Bhagavatam het thema terug om deze liefde-in-gebondenheid om te smelten tot ware liefde voor de hoogste Heer, die zijn geliefden bevrijdt uit al hun banden. Kennis en inzicht geven hierbij de kracht deze gehechtheid aan zintuiglijke objecten om te zetten in Liefde tot God. Dit wordt graag voorgesteld als een zich werpen aan de ‘lotusvoeten’ van de Heer. De lotus is het symbool van zuiverheid. De lotusbloem rust op het water zonder dat er aan deze bloem enig water blijft kleven. Op dezelfde manier blijft ook de Heer onaangetast door alles wat er in de schepping plaatsvindt. Zo zuiver zijn dan enkel nog maar zijn voeten! De Srimad Bhagavatam biedt met zijn vele gebeden de zoekende lezer de nodige hulp om deze Liefde tot de Heer te ontwikkelen. De gebeden richten de aandacht weg van het eigen kleine ‘ik’ naar de oneindige Heerlijkheid, Macht en Liefde van de Heer. Het doel van Liefde is altijd vereniging. Het is vanuit deze situatie van totale vereniging door Liefde, dat Kapila zegt:

 

“Ik ben God, de Heer van het universum.
Ik ben het Zelf in alle wezens.
Ik ben zonder vrees.
Ik bevrijd een ieder van de zorgen van deze wereld.
Wanneer kalmte en rust het hart binnentreden
en de geest in Mij door Liefde verenigd wordt,
dan is het hoogste goed bereikt.”

 

Voor een goed begrip van deze gekalligrafeerde bundel lofzangen uit de Srimad Bhagavatam is het van belang deze staat van Eénwording als hoogste goed in gedachten te houden.

 

Voor Lofzangen uit de Srimad Bhagavatam zie: Uitgaven

 

Zie ook:

 

Srimad Bhagavatam - Lessen in wijsheid (pdf)

Srimad Bhagavatam - Krishna legenden (pdf)

 

 

footer e-mail & copyright