logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: Verhalen uit de Mahabharata

 

Het grote Indische epos de Mahabharata is duizenden jaren oud en beslaat duizenden bladzijden. Voor zover bekend is het de meest omvangrijke oude literaire schat die de mensheid heeft voortgebracht.

 

Het hoofdverhaal van de Mahabharata behandelt de strijd om de troon van Hastinapura tussen de vijf deugdzame zonen van koning Pandu, de Pandava’s, en de honderd zonen van de blinde koning Dhritarashtra, de Kaurava’s. Yudhishthira, de oudste van de Pandava-broers, is de rechtmatige troonopvolger, maar Duryodhana, de oudste van de honderd zonen van Dhritarashtra, ambieert het koningschap. Als gevolg van een (door vals spel) verloren dobbelspel moeten de Pandava’s dertien jaar in ballingschap doorbrengen. Als ze na deze dertien jaar hun rechten opeisen en Duryodhana niet bereid is ook maar een duimbreed toe te geven, is oorlog onvermijdelijk, zeker nadat alle bemiddelingspogingen hebben gefaald. Sri Krishna voegt zich bij de Pandava’s als de wagenmenner van Arjuna, maar zijn legers vechten mee met de Kaurava’s; een regeling die beide partijen tot tevredenheid stemt. Als beide legers aan de vooravond van de strijd op het slagveld van Kurukshetra tegenover elkaar staan, vindt het beroemde gesprek plaats tussen Arjuna en Sri Krishna, de passage die bekend staat als de Bhagavad Gita (het Lied van de Heer). Hierin geeft Sri Krishna aan Arjuna de kennis van het Zelf. In de hierop volgende strijd, die achttien dagen duurt, vinden velen - aan beide kanten - de dood. Zo eindigt de familievete in een groot bloedbad. Yudhishthira wordt Koning van Hastinapura en regeert vijftien jaar, maar is niet gelukkig.

 

De traditie zegt dat na de strijd die in de Mahabharata beschreven wordt, de overgang plaatsvond van het Bronzen tijdperk (Dvaparayuga) naar het IJzeren tijdperk (Kaliyuga), het tijdperk van onwetendheid en duisternis. Dit wordt in het verhaal geïllustreerd doordat de oude hoogstaande regels voor de oorlogvoering in de loop van de strijd een voor een worden gebroken. Zo is de Mahabharata het verhaal van de strijd tussen goed en kwaad, tussen licht en duisternis. Op het slagveld van Kurukshetra sprak Duryodhana, de Kaurava koning: “Zie dit leger van krijgers die klaar staan om mijn koninkrijk te verdedigen. Hun toewijding is op mij gericht en voor mij staan zij nu klaar om te vechten en gedood te worden.” Arjuna sprak: “Mijn mensen staan hier om Dharma, rechtvaardigheid en menselijkheid, te verdedigen. Het is mijn plicht mij in te zetten voor hun welzijn.”

 

Naast het hoofdverhaal en de Bhagavad Gita zijn er in de Mahabharata vele andere verhalen te vinden over goden, mensen en demonen, over leraren en leerlingen, over liefde en haat, goed en kwaad, leven en dood. Deze boekjes bevatten enkele van deze verhalen.

 

Voor Verhalen uit de Mahabharata zie: Uitgaven

 

 

footer e-mail & copyright