logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Plato - Monarchie en democratie

 

Athener: Luister, de bestaande staatsinrichtingen kunnen allemaal worden herleid tot twee moedertypen, om het zo eens te noemen, namelijk de alleenheerschappij en de heerschappij van het volk. Het ene type is ver doorgevoerd in de Perzische monarchie, het andere vinden we bij onze democratieën. Vrijwel alle andere staatsvormen zijn niet meer dan varianten op deze twee of combinaties ervan. Een gemeenschap moet beide staatsvormen in zich hebben wil er vrijheid heersen, en vriendschap die gepaard gaat met inzicht. Dat is de conclusie die we uit ons gesprek kunnen trekken, en een staat die niet iets heeft van zowel een monarchie als een democratie, wordt niet op de goede manier bestuurd.

 

Uit: Plato – De Wetten – 693d–e

 

Athener: Het kan terecht zijn dat iemand bezwaar maakt tegen een traditie op grond van het doel ervan, want dan doet het er niet toe of er goed leiding wordt gegeven aan het uitvoeren van die traditie. Maar berust de kritiek op het feit dat een traditie niet juist wordt uitgevoerd, dan is het om te beginnen al duidelijk dat de kritiek gericht zou moeten zijn op de verantwoordelijke instanties en niet op de traditie zelf.

 

Uit: Plato – De Wetten – 640e

 


 

Voor Plato zie: Plato

 

Voor Plato’s De Wetten (pdf file) zie: Plato - Nomoi (De Wetten)

 


 

 

footer e-mail & copyright