logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Plato - Onsterfelijkheid en intelligentie

 

Athener: Het is geen enkel sterfelijk mens gegeven een standvastig godvrezend mens te zijn, als hij de twee waarheden die wij hier naar voren hebben gebracht, niet begrijpt. De ene is dat de mens zelf onsterfelijk is, dat hij ouder is dan alles wat onderhevig is aan geboorte en dat hij heerst over de hele fysieke wereld. Het tweede wat de mens moet inzien – we hebben het al vaak benadrukt – is dat intelligentie alles bestuurt wat temidden van de sterren bestaat.

 

De mens moet de wetenschappen beheersen die bijdragen aan dat inzicht. Hij moet ze in verband kunnen brengen met de Muze en ze op een harmonieuze manier kunnen toepassen op de instellingen en wetten die te maken hebben met het gewone denken en handelen. Hij moet tevens in staat zijn een redelijke verklaring te geven voor alles wat redelijk te verklaren valt. Iemand die niet in staat is zich naast de gewone burgerzin ook nog dit soort kennis eigen te maken, zal zo goed als nooit een bekwame leider kunnen zijn die heerst over de hele gemeenschap, maar hoogstens een ondergeschikte van andere gezagsdragers.

 

Uit: Plato – De Wetten – 967d-968a

 


 

Voor Plato zie: Plato

 

Voor Plato's De Wetten (pdf file) zie: Plato - Nomoi (De Wetten)

 


 

 

footer e-mail & copyright