logo ars floreat header filosofen

 

 

 

 

Home

 

Downloads

 

Sitemap

 

next

 

Uit: Wereldvrede

 

In 1958 maakte de geestelijk leider van het moderne India, Sri Bharati Krishna Tirtha, Shankaracharya van Puri, een rondreis door de Verenigde Staten, waar hij vele lezingen hield en ook voor de televisie uiteenzettingen gaf. In het boek Wereldvrede is een aantal van deze toespraken gebundeld, gevolgd door een gesprek met de vermaarde Engelse filosoof Arnold Toynbee.

 

In de toespraken van de Shankaracharya is de kern van het betoog steeds Wereldvrede en de mogelijkheid om die te bereiken. Nadruk ligt op het feit dat verschillen tussen volkeren en godsdiensten slechts de vorm betreffen, maar dat de eenheid die daarachter ligt van veel groter belang is. “Als we tot vrede en voorspoed in de wereld willen komen”, zo stelt de Shankaracharya, “dienen we ons te herinneren dat er geen wezenlijk conflict tussen de ene en de andere godsdienst bestaat, noch tussen wetenschap en religie, noch tussen oost en west. Alle mensen maken deel uit van het grote geheel; het is niet mogelijk een scheiding tussen hen aan te brengen. Door het bestaan van kernwapens hebben wij nu een stadium bereikt waarin het niet meer gaat om ras, natie, stam of land, maar om de gehele mensheid. De mens wordt ondanks zijn roemrijke prestaties in het verleden en zijn mogelijkheden voor de toekomst, voortdurend bedreigd door het gevaar van de aardbodem te worden weggevaagd. Het zou een schande zijn als wij, met onze vermogens, moeten toegeven geen uitweg te kunnen vinden.”

 

Wereldvrede laat zien dat vrede zelf de weg is. De Shankaracharya doet een beroep op de individuele verantwoordelijkheid van de mens. Zijn benadering is eenvoudig en praktisch, zonder te vervallen in idealen en theorieën. Voor ieder die de vrede serieus neemt, bevat Wereldvrede vele verhelderende gezichtspunten. Het zal duidelijk zijn dat de toespraken uit 1958 in de achter ons liggende jaren alleen maar aan actualiteit hebben gewonnen.

 

Voor Wereldvrede zie: Uitgaven

 

 

footer e-mail & copyright